Büyük projenin Özeti


Kıssadan kısacası ve ilahi bilgeliğin en büyük projesisin aşamaları

 Bütün eçilerin ve enbiyaların projesi

(Allahın selamı üzerlerine olsun)

 

İlk aşama :

Makinenin inşaası « Atomik Furkan, Nebevi Makinesi »

 

İkici aşama:

 

Yaşayan incileri ve Melekiye ruhlari meydana getirme

 

Üçüncü aşama :

İlahi Ruhu meydana getirmek

 

Dördüncu aşama :

İlahi Ruhun yeryüzundeki eylemleri

 

  • İblisi (Allah lanet etsin), yani Şeytanı öldürecek, ve her şeyden önce,  ebediyeti ve zenginliği kötü insanlara bahşedilmesin diye, kainatın bütün kötülük unsurları yok edecektir. Eğer Allah bütün zenginliklerini kullarına bahşettiği zaman, bütün şeytanlar sağ olsalar, yeryüzünde kibirlenip, ulaştıkları ebediyet nedeniyle kendilerini tanrı sanarlardı.

 

  • Zalimlerin ve kötülerin yüzünü karartacak, mü’minlerinin yüzlerini Allahın renginden (sıbratullah) nurlanacak[1],  ebediyeti veren ve ölüme karşı bir aşı.

 

  • Yeryüzündeki mülkü, onun beraberiyle hazineleri ve bereketi getirecekt, ve korku uzaklaşacak, öyle ki, kurt  koyun sürüsüyle otlayacak, çocuklar yılanlarla, aslanlarla, böceklerle oynayacak. Koca bir insan gurubu tek bir nardan doyacak, gün ortasında ve ya geceleri onun kabuğun gölgesiyle korunacaklar. Ayni şekilde, süt memelerde bollaşacak, tarım alışık olmadığımız bir şekilde gelişecek, ve bunların hepsi Allahın bahşıdır.

 

  • Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere muhtaç olmayacak, cünkü ibadet ruhi bir zeke ve aklı başında bir sarhoşlukğa ulaşacak. Oysa onun evvelinde ibadet ruhlar için yorucu ve tiskindiren bir çabaydı.

 

« Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine « şiddetli ses » geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.» [80 : 33-37]

 

  • İnsalar Hak[2] sözünden ruhi bir zevk tadacak, perde ardındaki yüce Allah : İlahi Ruh. Aynı şekilde,  Hz Musa (as) bütün bedeniyle dinlediği gibi. Onunla beraber, her şeyden, yeryüzünden, gökyüzünden, ve nesillerin ilklerinden ve sonlarından da haberdar olunacak. « Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de mürekkep, arkasından da yedi deniz (mürekkep olup kendisine katılsa) Allah’ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah, çok güçlüdür, hikmet sahibidir. » [31 :27]

 

  • Öylece belirli bir dönem boyunca Yüce ve Hak olan’la beraber olunacak, ilk dirilişin (küçük) olacakları için hazırlanılacak, ve her toplumdan bir grup çağırılacak. « Ve her milletten ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grup yaparak mahşere sevkedeceğimiz gün, artık onlar hep zapt altına alınıp tutuklanırlar. Nihayet geldikleri zaman, Allah: « Siz, Benim ayetlerimi, onları ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Değilse ne yapıyordunuz? » buyurur. Zulmetmeleri yüzünden aleyhlerinde söz gerçekleşir (söylenen başlarına gelir) ve artık nutukları tutulur (konuşamazlar). » [27 :83-85]

 [1] Kuran [3 : 106-107]

[2] El Hak : İlahi sıfat

Social tagging:

Laisser un commentaire